Open Nav

供水系统的效率成就综述

以下是大纲或介绍,如需要完整的资料请购买下载.
1.无需注册登录,购买下载后即可获取该完整的资料.
2.购买后本站提供下载链接或联系客服发送资料.
  
资料介绍

供水系统的效率成就综述(中文30000字,英文PDF)
摘要:全球供水占全球能源消耗的很大一部分。这种与水的收集、处理和运输相关的能量消耗需要大量的成本。然而这些成本可以通过减少能量消耗而最小化。本文的目的是提供有关实现供水系统效率的措施和方法的评论。本文总结并比较了以前的研究,以便为读者提供最先进的技术。本文提出了降低成本和能源消耗时有投资和没有投资情况下的措施。还探讨了水力模拟和优化策略在供水系统中的应用,涉及需求预测,网络设计,泵运行,实时运行和可再生能源生产等主题。尽管该领域取得了巨大进步,但尚未探索(或探索不足)的方法可以进行测试,并可能应用于大量的水系统中。本文还提到了一些重要问题,必须考虑这些问题才能满足水行业的具体要求。
 

版权所有www.DoC163.COM 咨询QQ:869918441

供水系统的效率成就综述


内容
1.介绍......................................................................................................................... 60
2. 供水系统的能源效率........................................................................................... 60
2.1. 可再生能源 ...................................................................................................... 61
3. 水力模拟............................................................................................................... 61
3.1. GIS集成 ..............................................................................................................62
3.2. 液压模拟器的类型 .......................................................................................... 62
4. 供水系统的优化................................................................................................... 63 【本文来自doc163.com】
4.1. 设计优化............................................................................................................ 64
4.2. 控制优化............................................................................................................ 69
4.2.1. 泵送系统 ....................................................................................................... 69
4.2.2. 实时操作 ....................................................................................................... 72
4.2.3. 用水需求预测 ................................................................................................74
4.2.4. 能源生产系统 ............................................................................................... 76
5. 水行业要求 ......................................................................................................... 77
6. 讨论........................................................................................................................77 内容来自WWW.doC163.COM
7. 结论和最后的评论 ............................................................................................. 81

版权所有WWW.DOC163.COM

 • 关于资料
  提供的资料属本站所有,内容严格把关,均审核通过,保证质量和规范.
 • 关于发货
  提供下载链接或发送至您的邮箱,资料可重复发送,确保您收到为止.
 • 疑难解答
  收到资料后若有任何疑难问题,均可通过本站客服提供帮助解决.
 • 售后服务
  我们确保发送的资料和介绍一致,如核实为不符,可以申请退换.
 • 资料仅供参考和学习交流之用,请勿做其他非法用途,转载必究,如有侵犯您的权利或有损您的利益,请联系本站,经查实我们会立即进行修正! 版权所有,严禁转载
  doc163.com Copyright © 2010-2020 |